Yetişkin Terapisi |

Yetişkin Terapisi

Yetişkin Terapisi

Yetişkin Terapisi

Bedensel ve psikolojik açılardan kişinin kendisinin ve sorunlarının farkında olmasını, yaşadığı problemleri çözmeye ilişkin uygun beceriler kazanmasını ve bu sayede kendisi ve çevresiyle uyum yapabilmesi adına uygulanan terapileri içermektedir.

 

-Kişilik Bozuklukları: Kişilik, kişinin kendisini ve çevresini algıladığı, alışılmış tarz ve davranış, tepki gösterme biçimleriyle belirginlik kazanan özelliklerin tanımıdır. Bu tanımdan yola çıkarak bireydeki bazı kişilik özellikleri katı çerçevelerle belirgin bir hal aldığında, belirli durumlara uyum sağlamayı zorlaştırdığında ve kendisi ya da kişilerarası ilişkilerinde karşılıklı zorluklara yol açtığında kişilik bozukluklarından söz edilebilir. Terapi, bireyin uyum süreçlerini olumsuz etkileyen kalıplaşmış özelliklerine yoğunlaşmayı içerir.

Kişilik bozuklukları tanısı almış ya da zorlayıcı kişilik örüntüsüne sahip kişiler yardım almak için genellikle kendileri başvurmazlar. Çevrelerindeki kişilerden ve yakınlarından şikayet edip asıl onların değişmesi gerektiğini iddia ederler. Bu nedenle psikoterapiye kendiliğinden gelme olasılıkları diğer psikolojik yardım ihtiyacı olanlara göre daha azdır.