Çocuk ve Ergenle Psikoterapi |

Çocuk ve Ergenle Psikoterapi

Çocuk ve Ergenle Psikoterapi

Çocuk ve Ergenle Psikoterapi

Çocuk psikolojisi, onların yaşamış oldukları ilişkisel, gelişimsel ve duygusal sorunları içinde barındırır. Çocuk terapisi, çocukların fiziksel, davranışsal ve duygusal anlamda yaşadıkları sorunları çocuğun ailesi, çevresi ve yaşantısını merkeze alan terapi süreçlerini içermektedir.

-Oyun Terapisi: Oyun terapisi, uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun terapisinin amacı, çocuğun normal gelişimini etkileyen duygusal, davranışsal ve psikolojik problemleri ortadan kaldırmaktır. Oyun terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine oyun ve oyuncaklar aracılığıyla kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir.

-Anne, Babaya Pedagojik Destek ve Eğitim: Anne-baba olan danışanlara yönelik doğru anne-baba tutumları, bilinçli çocuk yetiştirme, sağlıklı aile içi iletişim ile sosyal beceri geliştirme, boşanma, travma vb. gibi durumların değerlendirilmesi ve bu alanlara ilişkin danışma hizmetlerini kapsar.

-Korkular: Korkular çocuklarda gelişimin bir parçası olarak ortaya çıkar. ‘Hem kaçınılmaz hem de temel bir duygu’ olarak nitelendirilen korku, canlıyı uyaran ve kendi savunmasını sağlayan yararlı bir mekanizma olarak kabul edilir. Korkulara ilişkin terapi sürecinde çocuğun korku durumunun yaşam işlevlerini olumsuz etkilemesini önleyici çalışmalarımızla birlikte yaşanılan korkular üzerinde çocuğun kaybetmiş olduğu kontrol duygusunu yeniden kazandırma temel amaçtır.

-Kayıp ve Yas: Her yaş grubundaki birey için yas, atlatılacak bir duygu değil, uyum sağlanacak ve yeniden şekillendirilecek bir süreçtir. Yaşamış olduğu kayıp ardından çocuğun bireysel, sosyal ve akademik uyum işlevlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili terapi süreçlerini barındırır.

-Yeme Bozuklukları: Yeme alışkanlığı, çocuklar için gelişimsel öneme ve önceliğe sahip bir basamaktır. Çocuğun duygu durumu, bağımsızlığı, bireyselleşmesi, gelişimsel düzeyi ve ebeveynleri ile uzun dönemli ilişkisini içine alan bir süreçtir.