Eğitim Koçluğu |

Eğitim Koçluğu

Eğitim Koçluğu

Eğitim Koçluğu

Bireyin kendisini tanıması, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenme becerilerini kazanmasına ve sorumluluk duygusunu geliştirmesine yardımcı olmayı hedefleyen çalışmaları kapsar. Akademik motivasyon, sınav kaygısı, amaç oluşturma ve genişletme ile ilgili etkinlikleri içeren bir süreçtir.