İletişim Becerileri |

İletişim Becerileri

İletişim Becerileri

İletişim Becerileri

Yaşamda hedeflere ulaşmanın, başarının ve mutluluğun temel kaynaklarından biri kuşkusuz iletişimdir. İletişim tüm yaşamı kapsadığından bireylere sağlıklı iletişim becerileri kazandırarak bireylerin kendilerine ve insanlara ulaşabilmelerine yardım için çeşitli bilgi, beceri ve tekniklerin öğretildiği bir süreçtir.