Test ve Test Dışı Teknik Eğitimleri |

Test ve Test Dışı Teknik EğitimleriTest ve Test Dışı Teknik Eğitimleri

  1. Objektif Test Eğitimleri

ÇOCUKLARA YÖNELİK TEST EĞİTİMLERİ

1- Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

2- Gessel Testi

3- Benton Görsel Bellek Testi

4- Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

5- Peabody Picture Kelime resim testi

6- Frostig Gelişimsel Algı testi

7- Cattel 2A Zeka testi

 

YETİŞKİNLERE YÖNELİK TEST EĞİTİMLERİ

  1. MMPI

 

  1. Projektif Test Eğitimleri
  1. TAT Testi (Tematik Algı Testi)
  2. CAT Testi (Çocuklar İçin Algı Testi)
  3. Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

 

 

 

 

Çocuk Gelişimi Testleri: Çocuk gelişimi, zihinsel, sosyal, bedensel-motor ve dil gelişimini içine alan bir süreçtir. Çocuk gelişimi testleri, çocuğun içinde bulunduğu gelişim süreci içerisinde ortaya çıkabilecek herhangi bir gelişim geriliğini erken tespit amacıyla geliştirilmiş testlerdir.

-Zekâ Testleri: Zekâ testleri, farklı yaşlardaki çocukların normal olarak yapabilecekleri işlerden, çözebilecekleri problemlerden ve cevaplandırabilecekleri sorulardan meydana getirilmiş testlerden oluşur. Bu testlerdeki sorular, küçük çocuklarda dikkat, bellek gibi yetenekleri; büyüklerde ise sözel ve mantıksal düşünme güçlerini ölçmektedir. Bu zeka testleri arasında: Stanford-Binet, WISC-R, Bilişsel Değerlendirme Ölçeği, Kaufman Çocuklar İçin Değerlendirme Bataryası-II, Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Ölçeği, Porteus Labirentleri Testi, Gözden Geçirilmiş Leiter Uluslararası Performans Ölçeği (LEITER-R), Cattell Zeka Testi, Kohs Küpleri Zeka Ölçeği gibi ölçekler yer almaktadır.