Koçluk |

KoçlukKoçluk

Bireyin sahip olduğu potansiyellerinin farkına varması, bu potansiyelleri yerinde ve zamanında etkili şekillerde kullanabilmesi, bireyin bulunduğu yerden ulaşmak istediği hedeflerine doğru danışan ile çıkılan danışanın tam anlamıyla kendini tanıması yolculuğunu ifade eder.